Otterelvens Papirfabrik/Hunsfos Fabrikker 1886.

Elektrikere på Hunsfos Fabrikker. Bak fra venstre: Bjørn Bakken, Arne Larson, Armand Andersen, Willy Kruse, Albert Tveit, Trygve Nordhagen, Salve Aas, Finn Lund, Knut Grundetjern, Oddvar Almedal, Magne Winger, Kåre Nordhagen. Foran fra venstre: Arne Almedal, Trygve Askedal, Ola Almedal , Erling Lund.

Grosserer Kirsebom fra Kristiansand kjøpte i 1872 fallrettigheter på begge sider av Hunsøya og et område på sørøst-siden av øya.
Den 8. april 1873, stiftet han Otterelvens Papirfabrik.
Fabrikken omfattet da 1 papirmaskin, tresliperi og 2 klutekokere og et anlegg for oppløsning av cellulose. Fabrikken sleit med økonomiske problemer helt fra starten og allerede i 1880 måtte driften ved Otterelvens Papirfabrik legges ned.
I perioden 1880 til 1886 var det bare sporadisk drift av tresliperiet.

17. mars 1886 ble Hunsfos Fabrikker grunnlagt. Hunsfos overtok eiendommer, bygninger og maskineri fra Otterelvens Papirfabrik. Papirproduksjonen var fra starten av basert på egenprodusert tremasse og innkjøpt cellulose. Allerede i 1887 ble det startet opp cellulose-produksjon og i 1892 kom det en ny papirmaskin, PM 2.

Utvikling av Hunsfos Fabrikker skjedde raskt. Nedenfor er listet opp de viktigste milepeler i Hunsfos Fabrikkers historie:

 • 1887 30. mars, oppstart av ny cellulosefabrikk basert på «sulfitt-metoden».
 • 1892 I mai dette år startes PM2. PM1 ble stoppet når PM2 startet opp.
 • 1895 18. februar starter en katastrofal brann og tresliperiet, hollenderiet og cellulosefabrikken blir fullstendig rasert.
  Man besluttet å bygge opp fabrikken igjen, men uten cellulosefabrikk.
 • 1897 PM1 blir startet opp igjen etter en ombygning.
 • 1912 Hunsfos Fabrikker bygger som medeier i Otteraaens Brugseierforening dammene Hartevatn, Bossvann,
  Vatnedalsvann m.fl.
 • 1913 Bygger den første kraftstasjon på Hunsfos. Denne driver produksjonsmaskineriet.
 • 1916 Oppstart PM3. Maskinen var beregnet for avispapirproduksjon. Bredde 365 cm.
 • 1916 Taubane fra Ålefjær til Moseidmoem ble startet. Denne var 5 km lang og hadde en kapasitet på
  25 tonn tømmer i timen.
 • 1920 Oppstart av ny cellulosefabrikk. Denne var som tidligere basert på sulfittmetoden.
 • 1926 Kraftstasjonen ble utvidet.
 • 1934 PM3 stoppet.
 • 1939 Oppstart av ny PM3 og PM4 (Yankee-maskiner) i PM3’s gamle maskinsal.
 • 1948 Nytt blekeri ble startet opp. Dette var det første helkontinuerlige blekeri i Norge.
 • 1951 Ny papirmaskin PM5 ble startet. (Fouedreniermaskin fra Beloit-Walmsley.)
 • 1952 Nytt fyrhus på vestsiden av elven ble startet opp.
 • 1952 Nytt havnelager på 1000 m² ble åpnet på Lagmannsholmen i Kristiansand.
 • 1957 Ny papirmaskin PM6 ble startet. (Yankee-maskin).
 • 1960 Omlegging til magnesiumbisulfitt-metoden for celluloseproduksjon.
 • 1963 Oppstart av anlegg for bleket tremasse.
 • 1963 Oppstart av nytt renseri.
 • 1963 Taubanen fra Ålefjær legges ned.
 • 1963 Tømmerkrana, Norges største kran den gang, tas i bruk høsten 1963.
 • 1964 Ny kraftstasjon tas i bruk. Kraftstasjonen ligger på vestsiden av vestre elveløp.
 • 1975 Bestrykningsanlegg, Avd. 9 tas i bruk.
 • 1977 Nytt fyrhus og kjemikaliegjennvinning tas i bruk. En skorstein med en høyde på 90 meter er bygd i
  tilknytning til anlegget.
 • 1977 Nytt kokeri står ferdig.
 • 1979 PM2 ble lagt ned.
 • 1980 Installasjon og oppstart av nytt oksygenblekeanlegg for cellulose.
 • 1993 Klorfri bleking tas i bruk.
 • 1999 I oktober kjøper Cham Paper Group Hunsfos Fabrikker AS.
 • 2004 I desember legges PM5, renseri og sliperi ned.
 • 2008 I desember overtar Bavaria Industriekapital AG, Hunsfos Fabrikker fra Cham Paper Group.
 • 2011 Hunsfos Fabrikker går konkurs
 • 2012 Hunsfos Næringspark etableres, og skaper yrende liv på Hunsøya og i de gamle fabrikklokalene