Hunsfos-Arbeideren

Etter at at Hunsfosposten foreløpig sluttet å komme ut i 1966, oppstod det et tomrom. Det var behov for informasjon om hva som skjedde på fabrikken, og Hunsfos Arbeiderforening tok i 1968 et initiativ og utga et blad som ble kalt for Hunsfos-Arbeideren.  Det løp fram til 1978 da det siste nummeret kom ut.

Hunsfos-Arbeideren hadde nok et noe annet redaksjonelt innhold enn Hunsfosposten, da det først og fremst var myntet på Arbeiderforeningens medlemmer. Det hadde derfor en god del fagforeningsstoff. Men også dette bladet inneholdt en del om bl.a. bedriftsidrettslaget, personalia, artikler om ansattes fritidsbeskjeftigelser og annet løst og fast.

Du ønskes herved velkommen som leser også av Hunsfos-Arbeideren, og det gjøres på samme måte som med Hunsfosposten. Klikk på det nummeret du ønsker og det vil dukke opp i den pdf-leseren du vanligvis bruker.

Dessverre har det ikke lykkes for oss alltid å finne helt rene kopier, så noen bærer preg av å være lest før.

Årstall Nummer Anm.
1968 1 2
1969 1 2-3 4       5 6
1970 1 2-3 4 5
1971 1 2-3 4 5
1972 1-2 3 4 5
1973 1-2 3 3-4 4 Litt forvirrende nummer her
1974 1 2-3 4
1975 1-2 3-4 5 6
1976 1-2 Bare dette dobbeltnr.
1978 1 Ingen i 1977, det siste i 1978