Hunsfosposten

Hunsfosposten kom ut første gang i 1949 med 7 nummer, og deretter i varierende antall pr. år fram til det siste i 2000. Fra høsten 1988 og fram til høsten 1997 var også Wallboarden med i Hunsfosposten. I årene 1967 til og med 1978 kom det ingen utgaver. Den ble nok sterkt savnet, men det var et dugnadsprosjekt, og det var ikke alltid så lett å få inn nok stoff og folk til skrive på fritiden.

Hunsfos Historielag har samlet alle utgavene, og de er nå lagt ut her til nedlasting for alle som er interessert. Ved å klikke på det nummeret som ønskes i tabellen nedenfor lastes det automatisk ned. Det kan leses i en vanlig pdf-leser som alle PC-er vanligvis er utstyrt med. For de som ønsker det kan dokumentet også lagres på egen PC.

Hunsfos-Arbeideren

I det tidsrommet da Hunsfosposten ikke kom ut, startet Hunsfos Arbeiderforening et prosjekt som en delvis erstatning for Hunsfosposten. Det ble kalt Hunsfos-Arbeideren, og kom ut fra 1968 til 1978. Disse finner du her.

Årgang Nummer
1949 1       2 3      4 5      6 7
1950 1    2    3 4     5     6 7      8     9 10      11
1951 1       2 3       4 5     6      7 8        9
1952 1     2     3 4     5     6 7      8      9 10       11
1953 1     2     3 4     5     6 7      8      9 10       11
1954 1     2     3 4     5     6 7      8      9 10       11 Nr. 3 ukompl.
1955 1     2     3 4     5     6 7      8      9 10
1956 1        2 3        4 5         6 7         8
1957 1 2 3 4
1958 1 2 3 4
1959 1 2 3 4
1960 1 2 3 4
1961 1 2 3 4
1962 1 2 3 4
1963 1 2 3 4
1964 1 2 3 Bare tre nr. dette året
1965 1 2 Bare to nr. dette året
1966 1 Bare ett nr. dette året
1979 1 2 3 4 Utklipp på s.15 og 16
1980 1 2 3
1981 1 2 3 4
1982 1 2 3 4
1983 1 2 3 4
1984 1 2 3 4
1985 1 2 3 4
1986 1 2 3 4
1987 1 2 3
1988 1 2 3 4
1989 1 2 3 4
1990 1 2 3 4
1991 1 2 3 4
1992 1 2 3 4
1993 1 2 3 4
1994 1 2 3 4
1995 1 2 3 4
1996 1 2 3 4
1997 1 2 3 4
1998 1 2 3
1999 1 2 3
2000 1 Dette var den aller siste utgaven av Hunsfosposten.