Hunsfos Fabrikker 1886 – 1956

Klikk her for å lese manuskriptet «Hunsfos Fabrikker 1886 – 1956″

Hunsfos Fabrikker engasjerte tidlig i 1950-årene statsarkivar Kjeld Helland-Hansen (1912 – 1976), ved Statsarkivet i Kristiansand, til å skrive historien om bedriftens første 70 år. Meningen var at det skulle gis ut en bok i anledning 70-års jubiléet, i begynnelsen av 1956. Kjeld Helland-Hansen leverte sitt manuskript i oktober 1955. Det omfattet 295 sider i A4-format.

Nå ble det ingen bokutgivelse ved bedriftens 70-års jubileum. Jeg er blitt fortalt at hovedgrunnen var at bedriften mente Kjeld Helland-Hansens manuskript ville bli for «tørt» for folk flest. Man ønsket en fremstilling i en mer fri og populær form enn det fagmannen hadde lagt frem. Redaktør Johannes Seland i Fædrelandsvennen påtok seg denne oppgaven, men det var umulig å få en bok ferdig til 70-års jubiléet. Boken ble først ferdig til 75-års jubiléet i 1961. Alle ansatte på dette tidspunktet, ca. 1100, fikk et eksemplar. Bokens tittel er: Hunfos Fabrikker gjennom 75 år.

Redaktør Johannes Seland påtok seg, etter mitt skjønn, en forholdsvis enkel jobb. Han fikk servert bortimot 300 sider Hunsfos-historie på sølvfat, og mye av Helland-Hansens ordbruk går igjen i Selands bok. I forordet til sin bok sier Seland at den er skrevet etter forarbeid av Helland-Hansen. I motsetning til Helland-Hansens kronologiske historiefremstilling, stykker imidlertid Seland opp historien til Hunsfos i diverse temaer og begivenheter. Dette gir, uten tvil, en mer lettlest bok for folk flest, men det skjer på bekostning av kronologien.

Siden den gang har Helland-Hansens manuskript støvet ned i arkivet på Hunsfos. Historielaget brukte det imidlertid i forbindelse med utarbeidelsen av boken om Hunsfos som vi utga i 2008. I tillegg skal nevnes at i Hunsfosposten for 1956, nr. 3, er det offentliggjort en kortversjon av hans arbeid, skrevet av han selv. Anledningen var bedriftens 70-års jubileum. Ut over dette kjenner vi ikke til at noe av Helland-Hansens manuskript er offentliggjort.

Hunsfos historielag ønsker nå å bringe Helland-Hansens manuskript frem i lyset. Det er et grundig arbeid av en fagmann, og det bør interessere mange .Vi har derfor digitalisert manuskriptet, og det vil bli lagt ut på vår hjemmeside for at flest mulig kan få tilgang til det. Vi har planer om å gjøre det samme med Selands bok.

Vennesla 22.10.2013
Alf Melling